Premiile acordate de Asocia?ia Româna pentru Studiul Ficatului

Asocia?ia Româna pentru Studiul Ficatului ?i Funda?ia Academician Marin Voiculescu vor premia în cursul saptamânii speciali?tii în hepatologie

Vor fi decernate premiile pentru: activitate prestigioasa în dezvoltarea ?i promovarea hepatologiei române?ti, pentru noi tehnici introduse în explorarea bolilor hepatice, pentru contribu?ia la procesul de educare medicala continua în domeniul hepatologiei.
Se vor oferi premii ?i pentru tenacitate ?i moralitate profesionala, pentru activitate în domeniul publicisticii hepatologice, premiul pentru tinerii medici care au ob?inut rezultate deosebite în domeniul hepatologiei.
Anul 2005 a însemnat pentru hepatologia româneasca, pentru profesiunea de medic ?i pentru binele pacien?ilor un an deosebit de important ?i plin de succese, a declarat, pentru Agen?ia Rompres, prof.dr.Mihai Voiculescu, pre?edintele Asocia?iei Române pentru Studiul Ficatului, pre?edintele Funda?iei Academician Marin Voiculescu, men?ionând ca premiile vor fi înmânate de soprana Mariana Nicolesco, personalitate a liricii mondiale, simbol al performan?ei ?i reu?itei excep?ionale, recent distinsa cu înaltul titlu de artist UNESCO pentru Pace. Vor mai fi alaturi pentru decernarea premiilor actorii Carmen Stanescu, Damian Crâ?maru, precum ?i prof.dr.Michael Panijel din Germania, sus?inator al cercetarii medicale române?ti.(Rompres)